Certificats de qualitat

Els nostres productes procedeixen d'agricultura ecològica certificada «Reglament europeu i criteris de les associacions de cultivadors».

CCPAE

La certificació ecològica catalana garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

Agricultura ecològica UE

La certificació confirma que compleixen condicions estrictes de producció, transformació, transport i emmagatzematge. El logotip només es pot utilitzar en productes certificats com ecològics per un organisme de control autoritzat.

Demeter

La verificació estricta i completa de l'procés assegura que es compleix la Normativa Demeter de producció i d'elaboració dels productes, des de la producció al camp, passant per tots els processos d'elaboració, fins a l'envasament del producte final.

Bio Suisse

Certificació orgànica per a productes agrícoles i de recol·lecció silvestre sota les normes de Bio Suisse per al mercat suís. És necessària per a clients que desitgen exportar la seva producció orgànica a Suïssa, fins i tot encara que tinguin certificats d'altres països.

GlobalGap

És una garantia de que el producte compleix amb els nivells establerts de qualitat, seguretat i que s'han elaborat seguint criteris de sostenibilitat, respectant la higiene i seguretat dels treballadors, el medi ambient i tenint en compte el respecte als animals.

GRASP

És un mòdul disponible i voluntari, dissenyat per avaluar les pràctiques socials. Consisteix d'11 requisits més un addicional de l'SGC, que aborden temes específics relatius a la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors. GRASP s'ha dissenyat per aprofundir amb els aspectes socials de la certificació GLOBALG.A.P.

FAIRTRADE

El sistema de certificació Fairtrade és rigorós, independent i en línia amb la millor pràctica de certificació de la seva classe. Els certificadors auditen als productors, comerciants i empreses per verificar el compliment dels estàndards econòmics, socials i ambientals, inclòs el fet que els productors rebin el Preu Mínim de Comerç Just i la prima.

IFS Broker

Aquesta norma verifica les parts interessades, per garantir que s'han implementat les mesures adequades a el servei ofert, i que els proveïdors operen d'acord amb els requisits de qualitat i seguretat del producte.

IFS Food

Norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI) per auditar empreses que fabriquen aliments o a empreses que empaqueten productes alimentaris a granel. Se centra en la seguretat i qualitat alimentària dels productes processats.

Login
Català